Bevegelse er helt nødvendig for kroppen


Spør en hvilken som helst lege, fysioterapeut eller kiropraktor, og de vil bekrefte at kroppen er skapt for å være i bevegelse.

I dag er det en økende bevissthet og kunnskap rundt helserisiko knyttet til omfattende stillesitting på jobb, skole eller hjemme. Problemet er at for mye ro kan gi kroppen belastningsskader på kort sikt, og dårlig helse på lang sikt. I tillegg påvirker overdreven stillstand konsentrasjon og mentale prestasjoner negativt.

En betydelig del av et vanlig, moderne liv er lagt opp til at du skal befinne deg på et avgrenset område i lange perioder, for eksempel bak en datamaskin. Inntil nå har du hatt begrensede muligheter til å kombinere det du skal gjøre med å være i bevegelse. Det er dette vi har løst i Core Trigger.

Vi gjør det mulig å sitte eller stå på ett sted, mens du beveger deg på en naturlig og uanstrengt måte, uten at du behøver å tenke på det.

NB! Det er helt i orden å sitte på andre typer stoler også, men vi anbefaler å gjøre det i kombinasjon med et eller flere aktiveringsprodukter.